Вчена рада факультету

ПЛАН Роботи Вченої Ради факультету на 2021-2022 н.р.

Склад Ради факультету

 1. Голова Вченої ради – Шахрайчук М.І., декан факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра інформатики та прикладної математики.
 2. Заступник голови Вченої ради факультету – Антонюк М.С., заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики.
 3. Сінчук А. М. - заступник декана з виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент, кафедра інформатики та прикладної математики.
 4. Секретар Вченої ради факультету – Вороницька В. М., магістр технічних наук, старший викладач, кафедра інформатики та прикладної математики.

Члени Вченої ради:

 1. Петрівський Я.Б.– проректор з навчально-виховної роботи, зав. кафедри вищої математики, доктор технічних наук, професор.
 2. Крайчук О.В. – зав. кафедри математики з методикою викладання, кандидат фізико-математичних наук, професор.
 3. Войтович І.С. – доктор педагогічних наук, зав. кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики, професор.
 4. Батишкіна Ю.В. - кандидат технічних наук, зав. кафедри інформатики та прикладної математики, доцент.
 5. Шроль Т.С. – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики, голова профбюро факультету.
 6. Павлова Н.С. – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики.
 7. Сяський А.О. – доктор технічних наук, професор, кафедра інформатики та прикладної математики.
 8. Петрівський Б.П. – кандидат фізико-математичних наук, професор, кафедра вищої математики.
 9. Генсіцька – Антонюк Н.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра математики з методикою викладання.
 10. Присяжнюк І.М. – кандидат технічних наук, доцент, кафедра вищої математики.
 11. Протас А.В. – студентський декан факультету, студентка групи МІ-31.
 12. Гавриленко Б.М. – голова профбюро студентів, студент групи МІ-31.