Історія факультету

Факультет математики та інформатики

Факультет математики та інформатики правонаступник фізико-математичного факультету, який нерозривно пов’язаний з початком функціонування на Ровенщині першого найстарішого вищого навчального закладу – Учительського інституту, відкритого у березні 1940 року і 75 річчя якого було у 2015 році. Інститут мав три факультети – історичний, фізико-математичний і мовно-літературний. Навчальні плани і програми були розраховані на підготовку протягом двох років учителів для нової радянської школи. У зв’язку з Другою світовою війною навчання в інституті було перервано.

Відразу після визволення міста з-під фашистської окупації інститут відновив роботу. На двох факультетах стаціонарного відділення – фізико-математичному та мовно-літературному – розпочали навчання 179 студентів. Працювало тоді в інституті 17 штатних викладачів.

У 1945 році Учительський інститут закінчило 16 студентів. Це був перший випуск. Через чотири роки контингент студентів зріс до 316 чоловік, а з 1944 по 1953 рік стаціонарне відділення Учительського інституту закінчило 1367, заочне – 1167 чоловік.

У 1953 році Ровенський державний учительський інститут був реорганізований у педагогічний з двома факультетами – фізико-математичним і філологічним.

Враховуючи світові тенденції щодо втілення інформаційних технологій у життя суспільства було прийнято рішення, у 1992 році, про виділення з фізико-математичного факультету - факультету математики та інформатики. Йому передали кафедри математики з методикою викладання та вищої математики і створили кафедру інформатики та прикладної математики. На базі кафедри інформатики та прикладної математики, у 2006 році, було створено дві кафедри: власне інформатики та прикладної математики та кафедру інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики.

Отже, враховуючи славну історію фізико-математичного факультету ми є першим факультетом, який розпочав підготовку фахівців у галузі математики, а згодом прикладної математики та інформатики на Рівненщині. Всі ВНЗ Рівненщини, і не тільки, брали кадри для своїх кафедр: математичних, кафедр інформатики, інформаційних технологій та прикладної математики із випускників нашого факультету.

За майже 25-річну історію, власне факультету математики та інформатики, підготовлено більше 6000 фахівців. Вони працюють учителями математики, інформатики, фізики, економіки у школах, викладачами середніх спеціальних закладів, ліцеїв, гімназій, коледжів, технікумів, педучилищ, спеціалістами станцій юних техніків, палаців дітей і молоді, спеціалістами лабораторій обчислювальних машин, викладачами ВНЗ I-III рівнів акредитації. Багато випускників працюють на адміністративних посадах у системі освіти і не тільки. Випускники спеціальностей напряму «Інформатика» та «Прикладна математика» працюють на підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, державного управління.

Факультет здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії серії АВ №636414, згідно рішення ДАК від 18 травня 2015 р., протокол № 115, що засвідчує право факультету здійснювати освітню діяльність за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Підготовка фахівців галузі знань «01 Освіта» поєднується з додатковими спеціальностями: інформатика, математика, фізика, економіка та іноземна мова.

Факультет математики та інформатики це:

  • 4 випускові кафедри:
  • кафедри математики з методикою викладання та вищої математики є випусковими з підготовки математиків – майбутніх викладачів та вчителів, які окрім основного фаху здобувають додаткову спеціальність фізика, економіка, інформатика;
  • кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики здійснює висококваліфіковану підготовку фахівців з інформатики, які в подальшому працюватимуть вчителями та викладачами у школах і ВНЗ, а також в галузі комп’ютерних технологій;
  • кафедра інформатики та прикладної математики готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів з прикладної математики та інформатики. У майбутньому це – кваліфіковані фахівці з математичного моделювання, розробки та експлуатації інформаційних технологій і програмних систем.

 

  • 53 викладачі, з яких:
  • відомі вчені та організатори вищої освіти: проф. А.О. Сяський, проф. А.Я. Бомба, проф. Я.Б. Петрівський, проф. І.С. Войтович, проф. Я.А. Пасічник.
  • 39 кандидатів наук, які ведуть науково-дослідну роботу в області комп’ютерного моделювання процесів і систем, вивчення чисельних методів розв’язування рівнянь математичної фізики та механіки, розвитку інформаційних систем, створення комп’ютерного програмного забезпечення, методики викладання математики в загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах із впровадженням у навчальний процес.

 

Регулярно викладачі кафедр публікують свої науково-методичні роботи в міжнародних і національних журналах, монографії, книги та навчальні посібники. Щорічно на факультеті проводиться міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих» та Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології в професійній діяльності» з дискусіями про поточні події в області прикладної математики та інформатики. Факультет неодноразово був організатором Всеукраїнських та міжнародних конференцій провідних науковців України та зарубіжжя з проблем прикладної математики та інформатики.

З 2000 року при кафедрі інформатики та прикладної математики функціонує аспірантура за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи», в якій здійснюється підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації. Захищено та представлено до захисту більше 20 кандидатських та докторських дисертацій. За роки функціонування кафедри сформувалися наукові школи з проблем математичного і комп'ютерного моделювання; видається збірник наукових праць «Волинський математичний вісник. Серія: Прикладна математика»; систематично проводяться Всеукраїнські та Міжнародні науково-практичні конференції («Сучасні проблеми математичного моделювання і обчислювальних методів» (2013, 2015 р.р.), «Third Conference Mathematics for Life Sciences» (вересень 2015 р.)).

Кафедри факультету підтримують тісні зв’язки з науковими установами України і зарубіжжя: Інститут кібернетики НАН України ім. В. Глушкова, Інститут прикладних проблем математики і механіки НАН України ім. Я. Підстригача, Інститут математики НАН України, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Національний технічний університет “КПІ”, Львівський національний університет ім. І. Франка, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Московський університет ім. М. Ломоносова, Казанський університет, Новосибірське відділення РАН, Луцький національний технічний університет, Інститут механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого (Бидгощ, Польща), Університет інформатики (Лодзь, Польща), Інститут математики (Любек, Німеччина), Політехніка Мілану (Мілан, Італія), Другий університет Неаполя (Неаполь, Італія).

Значна увага на факультеті приділяється організації науково-дослідної, творчої роботи студентів та студентського самоврядування. Свідченнями досягнень студентства є участь і здобуті призові місця у Всеукраїнських студентських олімпіадах з математики, прикладної математики, інформатики. Студенти факультету є співавторами більше 100 наукових публікацій, учасниками Міжнародних та Всеукраїнських конференцій студентів, аспірантів, молодих науковців у містах Рівному та Львові. Також кращі студенти є переможцями обласних та Всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних проектів. Цього навчального року (2015-2016 н.р.) студенти факультету А.В. Вознюк та В.А. Єремейчук отримали диплом 3-го ступеня на II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в номінації «Інформатика та обчислювальна техніка» за проект «Автоматизована програмна система проведення інтернет-олімпіад з інформатики та програмування» (Науковий керівник – доц. В.А.Сяський).

Факультетські команди КВН «Аварія» та «П’ятниця-13» неодноразово були фіналістами першої Української ліги КВН, призерами чемпіонату асоціації КВН України, переможцями вищої Рівненської ліги, переможцями і лауреатами Всеукраїнського фестивалю команд КВН України «Жемчужина у моря», учасниками розіграшу Кубку КВН України, дипломантами Всеукраїнського фестивалю команд КВН «Перлина Полісся».

Студенти факультету є неодноразовими переможцями і призерами спартакіад РДГУ та активними учасниками інших спортивних змагань. Також на факультеті значна увага приділяється творчому і духовному зростанню молоді. Наші студенти були переможцями і призерами фестивалів художньої самодіяльності університету «Студентська весна».

Навчальні лабораторії кафедри інформатики та прикладної математики оснащені сучасною обчислювальною технікою, обладнані проекторами та мультимедійними дошками, що дозволяє ефективно використовувати в навчальному процесі новітні освітні технології на лекційних, практичних та лабораторних заняттях. Окрім місця навчання студентів, лабораторії кафедри традиційно є базою проведення 3 і 4 етапів Всеукраїнських олімпіад з інформатики, регіонального етапу ACM чемпіонату з програмування (з 2010 року).

Факультет навчає студентів за спеціальностями галузей знань (згідно новітніх класифікаторів):

  • Освіта – «Середня освіта. Математика», «Середня освіта. Інформатика», «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)»;
  • Інформаційні технології – «Комп’ютерні науки»;
  • Математика та статистика – «Прикладна математика».